Obiekt został oddany do użytku pod koniec 2013roku. Znajduje się na terenie kompleksu sportowego „Ruda” w Rybniku obok kąpieliska z basenami, placu zabaw, boisk piłkarskich. Wybudowane przez Hefal Serwis S.A. boisko wielofunkcyjne z funkcją sezonowego lodowiska stałego o wymiarach 20 x 40 m ma nawierzchnię ze sztucznej trawy. Usytuowane w górnej warstwie kruszyw podbudowy orurowanie chłodnicze z rurek polietylenowych podłączone jest przez układ kolektorów i rurociągów zasilająco – powrotnych z agregatem chłodniczym. W okresie letnim obiekt pełni funkcję boiska do gry w piłkę nożną lub ręczną. W okresie zimowym, po uruchomieniu układu chłodniczego i wybudowaniu lodu, boisko zamienia się w lodowisko sztucznie mrożone. Przy sprzyjających warunkach lodowisko to może być już czynne od połowy listopada do połowy marca, wystarczy tylko by temperatura powietrza nie przekraczała 100C. Zaplecze lodowiska stanowi dostarczony przez nas kontenerowy budynku, w którym znajduje się kasa, szatnia, wypożyczalnia i ostrzalnia łyżew. Pielęgnacja tafli lodowiska prowadzona jest za pomocą rolby samojezdnej dostarczonej w ramach zadania również przez naszą Spółkę. W całym kompleksie sportowym prócz budowy boiska – lodowiska byliśmy wykonawcą placu zabaw o powierzchni 980 m2 . Na placu wbudowano bardzo ładne i atrakcyjne urządzenia umożliwiające zabawę dzieciom w różnych przedziałach wiekowych, począwszy już od jednorocznych maluchów. Plac zabaw posiada bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. Plac zabaw oraz boisko - lodowisko dostępne są dla wszystkich mieszkańców Rybnika i okolic. Zarządcą całego obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.